І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України «Про освіту», Статуті закладу.

2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

3. Не можна приносити на територію закладу з вибухові, вогненебезпечні предмети та  речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти із закладу  в урочний час.

6. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

7. Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

8. Учні бережуть майно, дотримуються чистоти і порядку на території гімназії.

9. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

10. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у закладі та за його межами.

11. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

12. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

13. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

14. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

  

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Під час уроку не можна ходити по класу без потреби, голосно розмовляти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

3. За кожним учнем у кожному класі закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

4. Учень на уроці активно співпрацює з  вчителем.

5. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

6. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

7. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

8. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні.

9. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

10. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- прислухатися до  вимог чергового вчителя;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами закладу учні вітаються і звільняють дорогу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, паливна).

4. Під час перерв забороняється бігати у приміщенні, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

6. У закладі та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

8. На перервах школярі можуть звернутися до свого классного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

 

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

4. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

5. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

6. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

 

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ГІМНАЗІЇ

1. Черговий учень під час перерви має перевірити навчальний клас, підготувати дошку, забезпечити порядок у класі.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному класі.

3. Черговий клас по закладі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком, за виконанням всіма учнями цих правил.

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів закладу і є обов’язковими для виконання на всій його території, а також під час усіх заходів, що проводяться гімназією.